U-Rasta uligezile igama lakhe ngomdwebo ka-Richard Maponya

URasta usephenduke umndwebi odumile kuleli laseNingizimu Afrika, umsebenzi wakhe usuphenduke undaba mlonyeni njengoba ehlala ekhona emncwabeni…

Uzobekwa namuhla endaweni yakhe yokugcina u-Richard Maponya

Seluqalile uhlelo lomngcwabo okhethekile lukasomabhizinisi u-Richard Maponya, e-University of Johannesburg, ophikweni lwase-Soweto. UDkt Maponya wedlule emhlabeni…

Ilokhu igeleze njalo imiyalezo kwedlula uDkt Richard weMaponya Mall

Elakuleli liqale unyaka ngezindaba ezibuhlungu zokwedlula emhlabeni kuka-Dkt Richard Maponya oshone eneminyaka engu-99 ubudala. Ubaba uMaponya…