Kuphikiswana ngeyokuyovakashela i-Bali

Ngisho abantu abangukukhonzile ukuhamba uyaye ubezwe bethi indawo engabasukumisa phansi i-Bali. Lesi siqhingi esise-Indonesia, esidlise ngobuhle…

Isidide abaningi eyokushona komfundi wase-Parktown Boys

Sekuqubuke imibuzo eminingi kulandela ukutholakala kwesidumbu somfundi wakwa-Grade 8, e-Parktown Boys’ High School, eGoli – obebikwe…

“UmaMkhize usevele uphila ezulwini” -Kusho ababukeli

ULwesine ngo-08:00pm usuphenduke isikhathi la i-Ningizimu Afrika iphefumula ngenxeba. Zilokhu ziqhamuke njalo izililo ngohlelo olusha oluveza…

Buka ama ‘bundle of joy’ ebuyela esikoleni

Seluze lwafika lolo suku la abantwana bebuyela esikoleni. Kwabanye, lolu wusuku olumnandi njengoba bezothola inkululeko emva…

Bazisola ngokujabula kuze kweqe ngo-December

Isililo ku-Twitter abantu bekhala ngabakwenzile kula maholidi kaKhisimusi esibuya kuwo, ukubhubhudla imali yikho okuhamba phambili. Iningi…

Babonga ukuphumula abazali njengoba izikole zivulwa

Abakwazi nokuyifihla injabulo abanye abazali njengoba izingane zabo zibuyela esikoleni namuhla – bebonga ukuphumula asebezokuthola. “Abemade…

U-Rasta uligezile igama lakhe ngomdwebo ka-Richard Maponya

URasta usephenduke umndwebi odumile kuleli laseNingizimu Afrika, umsebenzi wakhe usuphenduke undaba mlonyeni njengoba ehlala ekhona emncwabeni…

Isiqubule omkhulu umsindo inkulumo kaMalema yokuphazamisa i-SONA

Usematheni umholi we-EFF, u-Julius Malema, emva kwenkulumo yakhe yakamuva lapho ethe khona njengeqembu bazoyiphazamisa nakanjani inkulumo…

Sekuphinde kwaphela futhi phakathi kuka-DJ Zinhle no-AKA

Akukapheli ngisho isikhathi esingangonyaka u-DJ Zinhle no-AKA bebuyelene kodwa sekunezinsolo zokuthi sebehlukene futhi. Emva kokuthi u-AKA…

Usephinde wahlanyisa izintokazi u-Duduzane Zuma

UDuduzane Zuma – oyindodana yalowo owayenguMongameli wakuleli, u-Jacob Zuma, usephinde wazithola esematheni ezinkundleni zokuxhumana kulandela ividiyo…

Kuphikiswana ngo-Chicco Twala okuthiwa ukhombe ingane yakhe njengombulali ka-Senzo

Isivuse umsindo omkhulu ividiyo esabalale ezinkundleni zokuxhumana namuhla ntambama lapho umculi u-Chicco Twala ezwakala ethethisa indodana…

Akasekho emhlabeni uSibusiso Radebe owaduma kumdlalo i-Backstage

Akukapheli ngisho isonto singenile ku-2020 kodwa sisathi setshisa izindaba zokudlula emhlabeni kukasaziwayo othile kuvele kungene ezinye.…

Wena iliphi inoni lika-Luther Vandross elikushaya ngaphakathi?

Kukhona abaculi, bese kuba khona u-Luther Vandross. Yize adlula emhlabeni ngo-2005, kepha igalelo lakhe kule mboni…

Libaphefumulisa ngenxeba uhlelo olusha lakwaMpisane – KwaMam’Mkhize

Abebezitshela ukuthi bayabazi abantu abadla izambane likapondo, basale bengawuvali umlomo emva kwesiqephu sokuqala sohlelo lukasomabhizinisi u-Shauwn…

Umona ku-Fikile Mbalula uMr Price udayisa i-Gucci

Sekuqubuke umsindo emva kokuthi uMr Price udayise izicathulo ezithi mazifane neze-Gucci egqokwa omtakabani abadla izambane lika…

Umka Andile Jali usaqhubeka nokumhlambalaza

Alokhu eqhamuke njalo ama-video aqoshwa yinkosikazi ka-Andile Jali akwenza ufikelwe ngamahloni. Izolo kuphume enye la uNonhle…

Iyaqhubeka eyokunqanyulwa kukagesi

U-Eskom usumemezele ukuthi uzophinde unqamule ugesi ngokwesigaba sesibili kuze kube kusasa. Le nkampani kagesi, eqale ukunqamula…

“Uma ufuna ukuchutha izimpiko endodeni, ikhadi lasebhange malihlale kuwe” -kusho umka Andile Jali

Usephinde waphenduka undaba mlonyeni umka Andile Jali ongumdlali webhola odumile kuleli emva kwe-video yakhe ebonakale ezinkundleni…