Kukhalwa ngempakamo kaSiyabonga Thwala ku-Isibaya

Kumanje kubikwa ukuthi usathathe ikhefu uSiyabonga Thwala kumdlalo owuchunge Isibaya ngenxa yokuzithwala kwakhe. Njengoba kuqoshwa nje,…

UThando Thabethe usezibeka phansi izintambo

UThando Thabethe ongumsakazi aphinde abe umlingisi umemezele ukuthi usezibeka phansi izintambo ku-5 FM emva kweminyaka eyisithupha…

Abazobe beshiyelana inkundla emcimbini we–Inswelaboya Maskandi Festival

Abaculi baka Maskandi bazobe besina bededelana enkundleni benandisa emcumbini we- Inswelaboya Maskandi Festival . Buka abaculi…

Kuthiwa iMnakwethu kumele ibizwe i-Ngiveza uMakhwapheni

Alupheli ematheni uhlelo olutshengiswa ku-Mzansi Magic, i-Mnakwethu, lapho amadoda asuke ezocela ukuthatha isithembu kumakhosikazi awo okuqala…

Hamba kahle Thandeka Ndlovu

Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi asisophinde simbone uThandeka Ndlovu kumdlalo owuchunge Isibaya. Njengoba sizibonele ngawethu edutshulwa izolo. Sonke…

Obekwenzeka kwi-photoshoot yabomdlalo Uzalo

Kufudumeza inhliziyo ukuzwana kwabantu abasebenza enkampanini eyodwa, noma ngabe bakumuphi umkhakha. Kube njalo kamuva nje, ngesikhathi…

Izinyembezi zenjabulo ku-Unathi eyoqala umsebenzi omusha

Bezilokhu zigobhoze njalo izinyembezi ku-Unathi njengoba namhlanje eqale emsebenzini omusha i-Kaya FM ethula uhlelo lwasemini kusuka…

Imfashini ebidla ubhedu emcimbini we-Veuve

Baphume ngobuningi begqoke beconsa osaziwayo bakuleli emcimbini ongundabuzekwayo, i-Veuve Clicquot Polo Series Invitational obushayelwa ngumlingisi uNomzamo…

Uwrongo ka-Prince Kaybee uzihambela phambili emsakwazweni

Inkampani eqapha izingoma ezidlalwa kakhulu kuma-top 10 asemisakazweni eyahlukahlukene yakuleli, i-Radio Monitor SA – isiveze ukuthi…

Obekwenzeka kukhonjiswa i-Queen Sono okokuqala

Osaziwayo nabezindaba bathole ithuba lokuba ngabokuqala ukubona umdlalo omusha ozoqala ukukhonjiswa ku-Netflix emhlabeni wonke jikelele. Ngenxa…

Umdlalo omusha ku-SABC 1

Kusukela ngeSonto elizayo, sizoba senhlanhleni yokubona umdlalo omusha ku-SABC 1 i-Agent ebidlala ku-Netflix ngonyaka owedlule. Lo…

Injabulo yodwa ku-Unathi ethola ithuba lokubuyela emsakazweni

Uhluleka ngisho ukuzibamba u-Unathi emva kokuthola elinye ithuba lokubuyela emsakazweni. Umsebenzi wokusakaza yiwona msebenzi u-Unathi adume…

Livalwa phakathi kwamabili iwindi lokuzamela i-Idols SA online

Uma ngabe ufisa ukuzizamela inhlanhla emncintiswaneni womculo oyintandokazi kuleli, i-Idols SA, kepha awukwazi ukuzifikela mathupha ukuyohlolwa…

U-Rami Chuene wexwayisa ngabanyukubezi kwezikaqeda isizungu

Njengoba uRami Chuene esevalelisile kumdlalo owuchunge i-The Queen, usebenzise leli thuba ukwexwayisa abafuna ukungena kwezikaqeda isizungu…

Amazwibela obekwenzeka emshadweni wesintu kaSomizi

Kulabo abangatholanga ithuba lokuzobonela ngawabo okwakwenzeka emshadweni kaSomizi wesintu njengoba uvezwe okokuqala ku-Showmax. Lo mshado ubuwethanyelwe…

Kukhalwa ngeqhalaqhala laku-Mnakwethu ebelizocelelwa ukuba unkosikazi wesibili

Alupheli ematheni uhlelo olutshengiswa ku-Mzansi Magic, i-Mnakwethu, lapho amadoda asuke ezocela ukuthatha isithembu kumakhosikazi awo okuqala…

Usehlonishwe ngenye i-Lifetime Award uThoko Ntshinga

Isigixabezwe ngenye i-Lifetime Award inkakha yomlingisi wakuleli, u-Thoko Ntshinga. Kule mpelasonto edlule, uhlonishwe i-Arts and Culture…

U-Trevor Noah usalokhu eqhubekile nokusenza siziqhenye ngaye

Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi uTrevor Noah yinsizwa yakuleli esenza siziqhenye ngokuba ngum’Afrika. Phezu kwalokho, usenza sibe nethemba…