Ixoxwa ngezithombe – umshado kaPhindi noSechaba

Kubatshwazwa ubuhle bomshado kaPhindi (Simz Ngema) noSechaba (Motlatsi Mafatshe) – abalingisa kwi-soapie Isidingo. Kusukela endaweni abebeshadela…

Ama-movie ongawabuka e-cinema kule mpelasonto

Sikuphathele ama-movie amane ongakhetha kuwo uma ufisa ukuzikhiphela ngase-cinema kule mpelasonto. Okufanele ukuqaphele uma ukhetha i-movie…

BUKA: Udaka amaphoyisa eshaya indesheni emngcwabeni kaMaponya

Uma ngabe ikuphuthile ividiyo yamaphoyisa e-South African Police Service (SAPS) ashaye udaka esikhundleni sokushaya indesheni emngcwabeni…

“Izinkomo zigcwele isibaya ekhaya, eyodwa ilapha kimi” -Kusho intombi icela uthando endodeni

Zibonele ngawakho i-video yowesifazane ecela uthando endodeni. Zishintshe ngempela izinto njengoba singenile ku-2020, abesifazane sebenelungelo lokuzicelela…

Ungenwe amanzi emadolweni uSotobe obezama ukuthatha isithembu

Ohlelweni olusha kuMzansi Magic, channel-161 olubizwa ngoMnakwethu, uMseleku odume ngesithembu usale yedwa obishini ejikelwa uNkanyiso obezama…

UTshatha unxusa abantu ukuthi bamuvotele

UTshatha Ngobe oyisilomo sensizwa yakwaNongoma, unxusa abantu ukuba bamuvotele njengoba eqokwe kowe-DSTV Mzansi Viewers Choice Awards,…

Bafuna abuye ekhaya odlala intombi eMelika

Sekufinyelele la benengeka khona abakuleli ngohlelo olubizwa nge-90 Days Fiance lwaseMelika oluveza abantu bakwamanye amazwe abathandana…

Ungaphuthelwa yilama-reality show amasha, futhi avutha bhe

Uma ngabe uthanda ukuchitha isizungu ngokuzibukelela ithelevishini, kuzokujabulisa ukwazi ukuthi kunezinhlelo ezintsha zakuleli ezivutha bhe –…

Asephelile amathikithi okuyobuka uSjava enza into yamehlo eThekwini

Uma ubusazimisele ngokuyobukela uSjava bukhoma enza adume ngakho e-Durban ICC ngomhlaka-29 February, ususindwe zinyawo! Le nsizwa…

BUKA: ‘Andiphuzi madoda mna’ – kusho umXhosa kumZulu

I-Ningizimu Afrika isho ngezilimi ezisemthethweni ezingaphezu kwezingu-10; kanti uma ubheka umlando waleli zwe, akumangazi ukuthi ezizweni…

I-Ladysmith Black Mambazo igubha iminyaka engu-60 yasungulwa

Iqembu elihlonishwa umhlaba wonke, i-Ladysmith Black Mambazo, selineminyaka engu-60 lasungulwa. Izolo, leli qembu ligubhe lesi simanga…

Wena iliphi inoni lika-Luther Vandross elikushaya ngaphakathi?

Kukhona abaculi, bese kuba khona u-Luther Vandross. Yize adlula emhlabeni ngo-2005, kepha igalelo lakhe kule mboni…

Libaphefumulisa ngenxeba uhlelo olusha lakwaMpisane – KwaMam’Mkhize

Abebezitshela ukuthi bayabazi abantu abadla izambane likapondo, basale bengawuvali umlomo emva kwesiqephu sokuqala sohlelo lukasomabhizinisi u-Shauwn…

Ubusuzwile ngohlelo i-Mnakwethu?

Uma ngabe uhlelo olusha olutshengiswa ku-Mzansi Magic, i-Mnakwethu lukuphuthile, ungakhali kakhulu ngoba bekusayisiqephu sokuqala – yize…

USjava insizwa esiyithandayo kulo Msombuluko

Uma kukhulunywa ngabantu abazalwa befumbethe kusuke kushiwo abantu abafana noSjava. Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi uJabulani Hadebe oneminyaka…

Ixoxwa ngezithombe – imfashini e-Afropunk Joburg

Usuku lwesibili lwefestivali yomculo enkulukazi i-Afropunk – ebanjelwe e-Constitution Hill, eGoli. Kulo nyaka, abaculi baphesheya o-Miguel…

BUKA: Esinye isinqandu esesidale ukukhuluma

Selokhu kwafika izinhlelo zothando kumabonakude abantu babona imihlola. Kusukela kwi-Our Perfect Wedding kuya kwi-Uyangithanda Na, akuvamisile…

Uzoqopha umlando eThekwini uSjava

Ngomhlaka-29 February 2020 bazobe benyelwe yinyoni esandleni abalandeli baka-Sjava eThekwini njengoba ezobe enandisa bukhoma e-ICC. Lena…