I-coronavirus eNingizimu Afrika

Umlisa eneminyaka engu-38, osanda kubuya e-Italiya nonkosikazi wakhe, ihlolwe watholwa ukuthi inesifo se-coronavirus. Esitatimendeni ngoLwesine, uNgqongqoshe…

Ababhali baseMelika bayibhula eminyakeni edlule i-coronavirus

Ezinkundleni zokuxhumana kubhalwe ngaBabhali abakhuluma nge-coronavurus emininyakeni edlule. Ababhali baseMelika u-Dean Koontz no-Sylvia Browne babikezela ukuqubuka…

BUKA: UNgqongqoshe wezeMpilo odabeni lwe-coronavirus

UNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize ngeSonto uhole isithangami sabezindaba mayelana nokubuyisa izakhamizi zakuleli ekhaya eChina. BUKA: Singakwazi…

Buzonyuka utshwala nogwayi

Njengoba uNgqongqoshe Wezimali ebethula isabelo zimali sika-2020 izolo, kuningi okujabulise abaningi njengokuthi intela ngeke yenyuke kodwa…

Abaholi bendabuko abayeke ukusebenzisa amasiko budlabha – Ramaphosa

UMongameli u-Cyril Ramaphosa unxuse abaholi bendabuko ukuthi basize ekuqedeni ukusetshenziswa budlabha kwemikhuba yamasiko eyephula amalungelo abantu.…

Bafuna kuphenywe elokuphoqwa kwabane-HIV ukuthi bavale inzalo

Ikhomishani ebhekelele ezokulingana ngobulili, i-Commision for Gender Equality ithi izocela uMnyango wezeMpilo ukuba uqale uphenyo ngezinsolo…

Abezimo eziphuthumayo basebenza ngokwesaba

Inyunyana ye-South African Emergency Personnel Union (SAEPU) ithi abosizo lokuqala manje sebeyizisulu zezigebengu. UMongameli we-SAEPU uMpho…

Abanegciwane le-HIV baphumele obala ku-Twitter

Nanamhlanje kusenzima ukukhuluma ngegciwane le-HIV yize sekuyisifo esilawulekayo nokwazi ukuphila naso. Ikhambi alikatholakali kodwa selilide ibanga…

Kuzalwe izingane ezingu-158 eLimpopo ngoKhisimuzi

Zingu-158 izingane ezizalwe esifundazweni saseLimpopo ngosuku luka Khisimusi okubalwa abafana abangu-34 namantombazane angu-124. “Bonke omama bakhululeke…

Qinisekisa ukuthi awupheli unyaka ungakahloleli i-HIV

Njengoba umhlaba kade ubumbene ekuqwashiseni ngengculazi nge-World Aids Day ebingeSonto esiphuma kulo, kuphinde kwavela ukubaluleka kokuhlolelwa…

Ungasali kwasebekhethe ukujima nokudla kahle kulo Disemba

Kubonakala kungumdlalo kwabanye abantu ukuqala noma yiluphi uhlelo lokuzivocavoca nokudla kahle ngalesi sikhathi sonyaka, kwazise uDisemba…

Yini edala ukuthi abesifazane bengafiki kuvuthondaba, i-orgasim?

Lenkulumo iqhamuke ekhasini le-Twitter. Kuqale njegombuzo ovulelekile, “Kungani kunzima ukuthi amadoda achamise abesifazane, phecelezi i-orgasms?” UDokotela…

Inyunyana yabahlengikazi isigxeke isenzo sikanesi ohlukumeze isiguli e-KZN

Inyunyana yabahlengikazi i-Denosa isisigxekile isenzo somunye wonesi babo ovele kwividiyo ehlukumeza isiguli; yathi akusoze kwemukeleka ukuhlukunyezwa…

Zivikele kumbulalazwe ohlasela buthule – i-diabetes

Sibizwa ngombulalazwe ohlasela buthule, nosufuna ukuba yingozi ngaphezu kwengculazi, kanti okushaqisa kakhulu ukuthi bancane abaphethwe yisifo…

Khohlwa ifiga uma uzithandela amponjwana

Abanikazi bamabhizinisi okuzivocavoca bajabula bafe uma kuyilesi sikhathi sonyaka ngoba baningi abajoyina amajimu ukuzilungiselela ihlobo. Inkinga…

Ukukhuluphala ngokweqile kubeka impilo yakho engcupheni

Ongoti bezempilo banxusa izakhamizi zakuleli ukwehlisa izinga lokukhuluphala ngokweqile, njengoba kuyisonto lokwexwayisa abantu ngale nkinga kuleli,…

Ayibuyile ngamandla i-listeriosis, ningatatazeli

Akusilo iqiniso ukuthi i-listeriosis isibuye ngamandla, kusho abesikhungo esicwaninga ngezifo eNingizimu Afrika, i-National Institute of Communicable…

Ok’salayo, ayisali eyami iselula uma ngiya endlini encane

Odokotela sebekhuze umkhuba wokuhlala isikhathi eside ethoyilethi neselula, njengoba ungazithola usuhlaselwa ama-piles, okuyisifo esenza kube lukhuni…