Sekulicala elibomvu ukushicilela isithombe somuntu onqunu, noma ukusidlulisela komunye

Uma ngabe zakuphutha lezi zindaba, sekulicala elibomvu ukuziphindiselela kowake wahlekisana naye, noma ngubani nje omunye, ngokushicilela…

Ixoxwa ngezithombe – uZozibini Tunzi ehlangana no-Phumzile Mlambo-Ngcuka

Uzimisele ngokubeka induku ebandla njengo-Miss Universe, u-Zozibini Tunzi, njengoba esaba ngumuntu wemihlangano ebalulekile mihla namalanga. Kamuva…

Kuphikiswana ngeyokuyovakashela i-Bali

Ngisho abantu abangukukhonzile ukuhamba uyaye ubezwe bethi indawo engabasukumisa phansi i-Bali. Lesi siqhingi esise-Indonesia, esidlise ngobuhle…

Iphele sekumuncu kabi i-Real Housewives of Johannesburg

Iphele zingasazwani izintokazi ze-Real Housewives of Johannesburg yize kwaqalwa kumnandi kule sizini yesibili ngo-Okhthoba wonyaka odlule.…

Akayi ndawo u-Pravin Gordhan, kusho umhlaziyi wezepolitiki

Angeke uMongameli Cyril Ramaphosa amgudluze esihlalweni uNgqongqoshe weZimboni zikaHulumeni, u-Pravin Gordhan, njengokuphakamisa kwe-EFF ne-COSATU. Kamuva nje,…

Isidide abaningi eyokushona komfundi wase-Parktown Boys

Sekuqubuke imibuzo eminingi kulandela ukutholakala kwesidumbu somfundi wakwa-Grade 8, e-Parktown Boys’ High School, eGoli – obebikwe…

Ixoxwa ngezithombe – umshado kaPhindi noSechaba

Kubatshwazwa ubuhle bomshado kaPhindi (Simz Ngema) noSechaba (Motlatsi Mafatshe) – abalingisa kwi-soapie Isidingo. Kusukela endaweni abebeshadela…

U-Oprah uthi akazisoli ngokungashadi nokungabi nazingane

U-Oprah Winfrey, osethandane nophathina wakhe, u-Stedman Graham iminyaka engaphezu kuka-30 uthi akazisoli ngokungamshadi nokungabi nazingane naye.…

BUKA: Udaka amaphoyisa eshaya indesheni emngcwabeni kaMaponya

Uma ngabe ikuphuthile ividiyo yamaphoyisa e-South African Police Service (SAPS) ashaye udaka esikhundleni sokushaya indesheni emngcwabeni…

Usenkantolo obulale uFata wasemaRomeni ona-83

Uzovela enkantolo namuhla umlisa oneminyaka engu-23, obhekene necala lokubulala uFata wasemaRomeni e-North West. UFata Joseph Hollanders,…

Yehlukene imibono ngobunikazi besibhamu kuleli zwe

Yehlukene imibono ngobunikazi bezibhamu kuleli, kepha abaningi bathi mhlawumbe leyo kungayiyona ndlela yokuzivikela ebugebengwini obudlangile kuleli…

Iphalamende lizothathela i-EFF izinyathelo uma iqhubeka nezinsongo zayo

Abaholi bephalamende kuzomele bathathe izinyathelo ngokulandela imithetho yephalamende uma i-EFF iqhubeka nezinsongo zayo zokuphazamisa inkulumo kaMengameli…

BUKA: Amaphoyisa omgwaqo ebanjwa oqotsheni amakhamera ephula umthetho

Ngokwesifungo esithathwa amaphoyisa, kumele abe yisibonelo emphakathini ngokuziphatha ngendlela eyamukelekile; kepha ngokwamavidiyo akamuva, asebabambe bukhoma benza…

‘Ingane yami ayimbulalanga uSenzo’ – kusho u-Chicco Twala

Uprojusa nomculi, u-Chicco Twala, usegcizelele ukuthi indodana yakhe, u-Longwe Twala, akambulalanga u-Senzo Meyiwa. Kuzokhumbuleka ukuthi uLongwe…

Kukhalwa ngezokudilizwa kwezisebenzi zakwa-Telkom

Izinyunyana sezizwakalise ukukhathazeka ngezinhlelo zika-Telkom zokudiliza u-20% wezisebenzi zawo, okuyizisebenzi ezilinganiselwa ku-3 000. Lesi simemezelo esikhishwe…

Sinethulela u-Miss South Africa omusha – u-Sasha-Lee Olivier

Uzime wakuleli owaphuma isibili koka-Miss South Africa ngonyaka odlule – u-Sasha-Lee Olivier, usethathe izintambo zokuba u-Miss…

Owesifazane esimthandayo kulolu Lwesithathu – u-Refilwe Modiselle

Uyisishoshovu esilwela amalungelo abantu abaphila ne-albinism, esibe ngundabuzekwayo ngokuba ngumkhangisi wengqephu nemikhiqizo wokuqala onebala elimhlophe. U-Refilwe…

Sishayelwe ihlombe esokumiswa konesi abajikise ogcine etetiswe umshayeli

IKhomishana ebhekelele izisebenzi zikahulumeni, i-Public Service Commission (PSC), KwaZulu-Natal, isamukele isinqumo sokumiswa emsebenzini kwabahlengikazi ababili basemtholampilo…