Izinto okumele uzazi nge-coronavirus

Ukuqubuka kwegciwane le-coronavirus kuzamazamise umhlaba wonke njengoba sekuthinteka neNingizimu Afrika. Buka ukuthi izinto okumele uzazi ngaleli…

Impela siyofa sihleka eMzansi

Ngemuva kokubikwa kokuthi kutholwe umlisa one-coronavirus eNingizimu Afrika, abapholisanga maselo ezinkundleni zokuxhumana bakwenza ihlaya. Buka izithombe…

I-coronavirus eNingizimu Afrika

Umlisa eneminyaka engu-38, osanda kubuya e-Italiya nonkosikazi wakhe, ihlolwe watholwa ukuthi inesifo se-coronavirus. Esitatimendeni ngoLwesine, uNgqongqoshe…

BUKA: IPhalamende lidingida olwe-coronavirus

IPhalamende liphikisana ngokuthi umnyango wezempilo kuzwelonke uhlela ukubhekana kanjani nokulwa nokusabalala kwe-coronavirus. Owesilisa waseNingizimu Afrika oneminyaka…

Ababhali baseMelika bayibhula eminyakeni edlule i-coronavirus

Ezinkundleni zokuxhumana kubhalwe ngaBabhali abakhuluma nge-coronavurus emininyakeni edlule. Ababhali baseMelika u-Dean Koontz no-Sylvia Browne babikezela ukuqubuka…

BUKA: Iphini likaNgqongqoshe Wezempilo e-Iran line-coronavirus

Abantu abaningi bayishaya indiva indaba yegciwane le-corona yize selibulale abantu abaningi. Buka umonakalo usuwenziwe i-coronavirus e-Iran.

Kuhlaselwe abesilisa abayisithupha Ezakheni

Kudutshulwe kwabulawa abalisa amahlanu owesithupha walimala kanzima ngesikhathi kuhlaselwa emzini Ezakheni enyakatho neKwaZulu Natal ngoLwesine ekuseni.…

Ingabe u-Makhura uzoba nesixazululo ngeTshwane?

UNdunankulu wase-Gauteng u-David Makhura uthathe igxathu, ukungenelela ekusombululeni ukuphathwa kukamasipala waseTshwane. “Isifundazwe sase-Gauteng sithatha lesi sinyathelo…

Kuhlaselwe kanzima umnikazi wepulazi

Owesifazane oneminyaka engu-72 ubudala uhlaselwe, walinyazwa kanzima ngesikhathi kuhlaselwa ipulazi eduze kwase-Verkykerskop eFree State ngoLwesibili ekuseni.…

Zimkhalele ongcwabe usana egcekeni

Owesifazane oneminyaka engu-21 ubudala uboshwe ngemuva kwezinsolo zokuthi wabulala ingane yakhe eneminyaka emibili yamngcwaba egcekeni edolobhaneni…

Uphiko loKlebe luvumbulule isidleke sezidakamizwa

Amaphoyisa ophiko loKlebe KwaZulu Natali kanye namaphoyisa kamasipala weTheku abophe owesilisa oneminyaka engu-52 osolwa ngokuhweba nangokutholakala…

BUKA:Abafundi balele emtapweni wolwazi

Buka ividiyo yabafundi abalele emtapweni wezincwadi e-Wits University yabiwe ngumkhandlu omele abafundi i-SRC ngoLwesithathu. Lokhu kuze…

BUKA: UBayede uzamazise izinkundla zokuxhumana

Buka abantu bephawula ngevidiyo eqoshwe Isilo, sphawula ngokufundiswa kwezingane ngocansi ezikoleni.

Abazobe beshiyelana inkundla emcimbini we–Inswelaboya Maskandi Festival

Abaculi baka Maskandi bazobe besina bededelana enkundleni benandisa emcumbini we- Inswelaboya Maskandi Festival . Buka abaculi…

Ingabe eZimyama zizovala ihlazo nge-Arrows?

I-Lamontville Golden Arrows izodibana nezimbilazithutha ku-Orlando Pirates njengoba umqeqeshi waleli qembu laseSoweto ethembise ukuthi bawafuna ephelele…

BUKA: Umunyu wesiqephu se-Cutting Edge yayizolo

Isiqephu sayizolo sithinte, sephula izinhliziyo zabaningi, kubulawe ngesihluku uLinfokuhle, KwaZulu Natali elokishini laseMlazi. ULindo Cele uzakhele…

Akangandawo u-Lady Zamar kubathandi bakaSjava

Abathandi kanye namalandeli bakaSjava abamfuni nakumbona u-Lady Zamar ngemuva kokufaka uSjava icala lokudlwengula. Buka ukuthi baphefumule…

Ukhishiwe ohlwini lwe-Cape Town International Jazz uSjava

USjava ususiwe ohlwini lwabazonandisa emcimbini ozobe useKapa, i- Cape Town International Jazz . Lokhu kuze ngemuva…