Usezolingisa ku-The Queen uSibusisiwe Jili

Intokozo yodwa kubalandeli baka-Sibusisiwe Jili owayelingisa kumdlalo Isibaya njengoba esezobonakala komunye umdlalo owuchunge i-The Queen. Kumanje umatasatasa ngokuqopha. Uzolingisa indawo yendodakazi endala kaMjekejeke noPetronella ogama layo u-Georginia. Uzoqala ukuvela kusuka mhlaka-11 March 2020.