Kukhalwa ngokucwaswa kwabesifazane abakhulelwe emisebenzini

Umlingisi nomethuli wezinhlelo, uGabisile Tshabalala uqale inkulumo-ngxoxo ezinkundleni zokuxhumana ngokucwaswa kwabesifazane abasuke bezithwele emisebenzini eyahlukahlukene.

Ukhuluma kanjena nje, naye uthwele ingane yakhe yesibili – okuyinto ayiveze ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi edlulisa isikhalazo sakhe ngale ndaba. Uthe kubi kakhulu embonini yabo yezokulingisa nokunandisa njengoba ubasi wabo engaphoqwe mthetho ukuthi anikeze owesifazane i-maternity leave okanye aqhube inkontilaki yakhe ukuze mayesetetile akwazi ukubuyela emsebenzini.

Abesifazane asebeke badlula kulesi simo baphawulile nabo ngobunzima ababhekane nabo bekhulelwe – abanye behliswa ezikhundleni, bengaholelwa uma sebeselivini, besolwa ngokukhulelwa ‘ngamabomu’ abanye beze belahlekelwa nayimisebenzi uqobo.

Abaningi bakugcizelele ukuthi ukukhulelwa akusilo icala, noma isono – yinto yasemhlabeni okumele izinkampani zingayicwasi, kanti futhi kunemithetho evikela abantu abakhululelwe kuleli.