Isizoshintshwa imigomo yohambo lwezikole e-Gauteng

Usuwushintshile umgomo wohambo lwezikole e-Gauteng, uMnyango wezeMfundo kulesi sifundazwe. Lokhu kulandela ukushona kuka-Enoch Mpianzi – obengumfundi wakwa-Grade 8 e-Parktown Boys High.

UMpianzi (13) ushone ngokuminza e-Brits, e-North West, ngeviki eledlule – lapho bekubanjelwe khona i-orientation camp yabafundi bakwa-Grade 8 bakulesi sikole. Kuthiwa isikejana ababesakhile njengengxenye yezemidlalo kule-camp, saketuka emanzini, uMpianzi wasemuka namanzi ngoLwesithathu. Wabikwa njengodukile ngoLwesine, isidumbu sakhe satholwa abatakuli ngoLwesihlanu ekuseni.

FUNDA: Isidide abaningi eyokushona komfundi wase-Parktown

FUNDA: Okushaqisayo kowabona u-Enoch Mpianzi ngaphambi kokuba ashone

UNgqongqoshe wezeMfundo e-Gauteng, uPanyaza Lesufi, uthi kusukela manje izikole sekumele zithole imvume eMnyangweni uma abafundi bezohamba lama-camp, futhi bezokwenza imidlalo ethize ohambweni labo.

“Yonke imidlalo kuzomele igunyazwe emahhovisi amakhulu oMnyango, ukubheka ukuthi ngabe kuphephile na abahlose ukukwenza,” kusho uLesufi obekhuluma nabezindaba izolo. Uphinde wacacisa ukuthi kumele kukhunjulwe ukuthi amaphepha emvume kumele asayinwe abazali, hhayi uMnyango; abazali okumele baphumele obala uma bengeneme ngokuthile emaphepheni okumele bawasayine, ukuze kwenziwe okufanelekile ukuze lokho kushintshwe.

Kusenjalo, kulindeleke ukuthi lingakapheli leli viki, uLesufi ethule isimemezelo ngezinyathelo uMnyango ozozithatha ngodaba lwase-Parktown Boys – oseludide futhi lwathukuthelisa abaningi.