U-Rasta uligezile igama lakhe ngomdwebo ka-Richard Maponya

URasta usephenduke umndwebi odumile kuleli laseNingizimu Afrika, umsebenzi wakhe usuphenduke undaba mlonyeni njengoba ehlala ekhona emncwabeni yosaziwayo abehlukene eqopha odlulile emhlabeni. Ngaphambilini uRasta uthole ukugxekwa kakhulu ngomsebenzi wakhe njengoba iningi belingagculisekile, lisho khona ukuthi udweba okusuka ekhanda lakhe. Kodwa kulokhu, kubukeka sengathi uRasta uligezile igama lakhe njengoba ababukeli bezwakala begculisekile ngomsebenzi wakhe emncwabeni wenkakha kasomabhizinisi kuleli uRichard Maponya.