Kungenzeka kube amasamanisi aphoqa uZuma ukuthi avele kwiKhomishani kaZondo

Iyaqhubeka nesigcawu sayo namuhla iKhomishana ephenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso.

Kulindeleke ukuthi ithimba labameli bayo lethule isicelo sokuthi lithole imvume yokuthi lithumele amasamanisi kulowo owayenguMongameli wakuleli, u-Jacob Zuma, ukuze avele phambi kwale Khomishana ekupheleni kwale nyanga.

USihlalo wale Khomishana, iphini lenhloko yamaJaji u-Raymond Zondo izosho namhlanje ukuthi usehluleke izikhathi ezingakanani uZuma ukuthi avele ngaphambi kwale Khomishana emva kokuvela okokuqala ngoJulayi nyakenye.

UZuma wayesethinteke kaningana ekwethulweni kobufakazi okubalwa kubo obalowo owayeliphini likaNgqongqoshe weziMali, uMcebisi Jonas, nalowo owayeyiNhloko yezokuXhumama kuHulumeni, uThemba Maseko; kanti esevela kwiKhomishana, wathi kunetulo elidala lokuzama ukumbulala nokucekela phansi isithunzi sakhe.

Kuzokhumbuleka ukuthi eqhubeka nokwethula ubufakazi, ithimba likaZuma lakhala ngokuthi abameli beKhomishana babezama ukupheka uZuma ngemibuzo nokuyinto eyayingahambisani nemithetho yeKhomishana.

Kwaba sekuba nesivumelwano phakathi kwabameli bakaZuma nabeKhomishana sokuthi uZuma uzoqhubeka nobufakazi, kepha wahlehlisa ukuvela ngo-Okhthoba nangoNovemba ethi ubanjwe izindlela zakhe ezinye zasezinkantolo.

Elindeleke ukuthi avele ngoDisemba wonyaka odlule, uZuma wathi akaphathekile kahle; kanti kubukeka sengathi iKhomishana ayikakwazi ukuphuma nosuku uZuma okumele avele ngaso. Lokhu sekuholele ekutheni iKhomishana imphoqe ukuthi avele phambi kwayo njengoba kwakukade kuhleliwe.

Kubikwa ukuthi abameli bakaZuma bazoyilwa le yamasamanisi.

Ngale kobufakazi bukaZuma, kwabanye abalindelwe ngabomvu ukuthi bavele phambi kwale Khomishana ukuzokwethula obabo ubufakazi onguMengameli wakuleli, u-Cyril Ramaphosa.

IKhomishana izokwethula umbiko wayo wokugcina ekuqaleni konyaka ozayo.