Ayilindelekile i-loadshedding namuhla, yize lokho kungashintsha

Kulindeleke ukuthi kungabibikho ukucishwa kukagesi namuhla, ngokusho kuka-Eskom, njengoba uhlelo lokuphakelwa kukagesi lutshengisa ukuba ngcono kakhulu.

Kungakapheli neviki singenile enyakeni omusha, le nkampani yanqamula ugesi kwaze kwaba uLwesihlanu olwedlule – ngenhloso yokuwonga, yize yayikade ithembise ukuthi angeke unqanyulwe ugesi ungakashayi umhlaka-13 wale nyanga. Lokhu ithi yakwenza njengoba izinsiza zokuphehla ugesi zaba ngaphansi kwengcindezi eyayingalindelekile.

Kulokhu, u-Eskom uthe ukukhiqizwa kukagesi kuthole amandla athe xaxa kulandela ukubuya kwezinye iziphehlu zikagesi ebezingasebenzi, kanye nokwehla kwezinga lokusetshenziswa kukagesi ngempelasonto – okusize ukuthi le nkampani igcwalisele izinsiza zokuphehla ugesi eziyaye zisetshenziswe ezimeni eziphuthumayo.

Ikucacisile nokho le nkampani ukuthi uma sivela isidingo esiphuthumayo sokuthi inqamule ugesi, izokwenza njalo njengoba kwaziwa ukuthi iziphehlu zikagesi azikho esimeni esifanelekile.