Kubanjwe umoya ngemiphumela kamatikuletsheni

Uzoyimemezela namuhla ntambama e-Midrand, eGoli, imiphumela kamatikuletsheni ka-2019 onguNgqongqoshe wezeMfundo eyiSisekelo kuzwelonke, u-Angie Motshekga.

Bangaphezulu kuka-790 000 abafundi abafunda ngokugcwele nabafunda ngokungagcwele ababhale izivivivinyo zikamatikuletsheni nonyaka.

Kuzokhumbuleka ukuthi umatikuletsheni ka-2018 waphasa ngo-78.2%, nokwavela ukuthi imiphumela emihle kakhulu kusukela izwe lathola inkululeko ngo-1994.

Namuhla ekuseni, uMotshekga uzodla isidlo nabafundi abebefunda ezikoleni zikahulumeni abangamashumi amathathu abaphase kahle kakhulu.

“Abafundi abaphase kahle kakhulu sebefikile, nabazali babo ngokunjalo. Njengoba uNgqongqoshe ezohlangana nabo uzothola, kokunye ukuthi bazilungiselele kanjani izivivinyo ngoba kukhona okungazuzwa abafundi ababalandelayo,” kusho okhulumela uMnyango, u-Elijah Mhlanga.

Kusenjalo, abasalindele imiphumela babambe umoya njengoba bengenasiqiniseko sokuthi noma bephasile, bophasa kahle kangakanani.