Kungenzeka singene ku-2020 liduma libanika

Kungenzeka singene ku-2020 liduma, libanika futhi lina esifundazweni sase-Gauteng.

Ngokwezangoma zezulu, i-South African Weather Service (SAWS), kulindeleke ukuthi kube namafu, lithi ukuguqubala bese liduma ngezikhathi zantambama namuhla; kanti kulindeleke nezimvula ngosuku lokuqala luka-2020.

Akusathusi ukuthi singene enyakeni omusha nesimo sezulu esingesihle kahle, njengoba naseminyakeni edlule sekuke kwenzeka, kepha yize kunjalo, imibhiyozo ihlale iqhubeka kwazise abaningi basuke bebhiyozela ngaphandle.