Isiphumile incwadi ekhuluma ngempilo kaSenzo Meyiwa

Usungakwazi ukuzitholela incwadi eyenaba kabanzi ngempilo kaSenzo Meyiwa owayengunozinti we-Orlando Pirates, osekuphele iminyaka emihlanu engakabanjwa owakhipha umphefumulo wayo le nsizwa eyayineminyaka engu-30 nje kuphela. Le ncwadi ibizwa ngokuthi – Decoding 666_9: The inexplicable life of Senzo Meyiwa, ibhalwe nguSoweto Mandlanzi ongumbhali ozimele.

Lo mbali uthi uvuthondaba lwale ncwadi, yila uSenzo eqala ukuthandana noKelly Khumalo kwaze kwafika isikhathi sakhe sokwedlula emhlabeni. Yize kunjalo, lo mbali uthi uKelly akakaze amunikeze ithuba lokuphefumula kule ncwadi njengoba ebefisa ukuveza kabanzi ngobudlelwano babo nokwenzeka kubo ngenkathi uSenzo eze edutshulwa. Kodwa uthi ukwazile ukuxoxa nabangani bakaSenzo abazi kabanzi ngokwenzeka ngelanga lokuphuma komphefumulo wakhe.

Kuningi abalandeli abazokuhlomula kule ncwadi, kusuka empilweni kaSenzo nomkakhe uMandisa Meyiwa, umndeni nabangani kuye ebudlelwaneni uSenzo ayenabo no-Irvin Khoza ongusihlalo we-Orlando Pirates. Umndeni kaSenzo uyemukele ngezandla ezimhlophe le ncwadi, ibathoba amanxeba futhi ibuyisa ithemba lokuthi buzokwenziwa ubulungiswa ngendodana yabo eyaphucwa umphefumulo isencane.

Yize uyise kaSenzo Meyiwa engasekho emhlabeni, okunguyena obezama konke okusemandleni ukuthi kwenziwe ubulungiswa ngokufa kwendodana yakhe kodwa uyazi ngale ncwadi futhi ulitholile ithuba lokuphefumula ngemizwa yakhe. Imali ezotholakala ngale ncwadi, izokwenza itshe lesikhumbuzo sikaSenzo, iphinde inikelwe emndenini wakhe njengoba wagcina ungatholanga lutho futhi bekunguye owondlayo.

Le ncwadi ungayithola ngokuthi uxhumane nabe Injula Organisation, bazokwazi ukuthi bayithumele kuwe ngo-R269 nje kuphela. Icala lika Senzo Meyiwa elenzeka ngo-2014 lisaqhubeka nokuphenywa njengoba selithathwe yi-AfriForum sinethemba lokuthi abenzi bokubi bayogcina bebhekene nengalo yomthetho.

View this post on Instagram

Decoding 666_9: The inexplicable life of Senzo Meyiwa is not just an average biography. Yet, in all probabilities it is the most riveting, fascinating, absorbing and intense reproduction of Senzo Meyiwa’s actions in all angles; with no single intention to make him an angel. This one would not have missed an impeccable autobiography even during the shortest blink of an eye! In fact, the history of Senzo is a story of a short-lived success which came as a result of extensive hard-work. Nonetheless, I know very well that by writing this book I have treaded into a profane territory of wonders, brimming with uncertainties whose planters and keepers are full of an earthly blazing fire and darkness filled with gloom! An army of human beings with unusual tempest. But unless one person tries to decode and record down the most complex puzzle of our decade, then the outstanding life and pieces of story of a great African child will be lost forever and even worse, they will not be written by an African child. Frightening and exciting as it is, this is an amalgam of an unstoppable expedition and Sam Meyiwa’s second biggest dream. Order now this astounding spiral of events, engrossing yet extremely imaginative from the beginning to the end! Account holder: ​Injula Organisation Bank Name: ​​Standard Bank Account number:​1012 1772 649 Price:​​​R269 excluding courier fee *This is a social project for me as an Author and therefore, net proceeds of this book will be donated to the Family of the late – Senzo Meyiwa!

A post shared by Soweto Mandlanzi (@soweto_mandlanzi) on