I-DA izigwaze ngowayo kwesobuMeya eGoli

Ithemba lokuthi i-DA iwine umkhandlu-dolobha waseTshwane uma iMeya yayo esathathe ikhefu isuswa esikhundleni – liya ngokuya lifiphala, nakhu ilahlekelwe umkhandlu-dolobha waseGoli ngoLwesithathu.

Leli qembu alitholanga amavoti enele abezokwenza ilunga laleli qembu ebeliphakanyiselwe esobuMeya, u-Funzela Ngobeni ukuthi liphumelele. Esikhundleni salokho kuphumelele iqembu elibusayo, i-ANC, elisebenzisane namaqembu amancane ukuze u-Geoff Makhubo abe iMeya entsha yaseGoli.

Umhlaziyi wezepolitiki u-Ralph Mathekga uthi i-DA kumele izibuke esibukweni, ngoba ingesole muntu ngokulahlekelwa yilesi sihlalo sobuMeya ngaphandle kwayo. Futhi njengoba ingasalitholanga iGoli, akuthembisi ukuthi izoyithola i-Tshwane uma ngempela iMeya yayo esamile esikhundleni, u-Stevens Mokgalapa esuswa esikhundleni.

FUNDA:Kungenzeka kuphele ngeMeya ye-DA yaseTshwane ebandakanyeka kolocansi

“Likhona ithuba lokuthi i-DA izolahlekelwa i-Tshwane ngoba siyazi ukuthi i-EFF ishilo kwi-DA ukuthi uma ingavuma ukuthi i-EFF iphathe idolobha laseGoli, i-EFF izobenzela ufefe ukuze bakwazi (i-DA) ukuthatha i-Tshwane,” kusho uMathekga obekhuluma nabomsakazo Ukhozi namuhla ekuseni.

Inkinga ukuthi ayikwazi ukuzehlisa i-DA, ngokombono walo mhlaziyi wezepolitiki. “Baziphatha sengathi banamavoti amaningi. Abakwazi ukungenela lezi zingxoxo ngokuzithoba. Nangendlela nje abakhuluma ngayo namanye amaqembu,” kusho uMathekga.

ObeyiMeya yedolobha, u-Herman Mashaba – owesule esikhundleni ngo-Okhthoba ekhala ngokungaboni ngaso linye phakathi kwakhe nabaholi abathize be-DA, uthe akakholwa ukuthi kukhona amalunga e-DA avote ne-ANC ukuze kuqokwe uMakhubo esikhundleni.

“Ukuthi amanye amakhansela e-DA akhethe ukuvota ne-ANC esikhundleni sokuvotela omunye wabo, kutshengisa ngokusobala izizathu ezangenza ngashiya phansi leli qembu. Le-DA yanamuhla akusiyo le-DA engayijoyina,” kusho uMashaba esitatimendeni asikhiphile.

Uphinde wathi akethembi ukuthi uMakhubo uzokwenza umsebenzi oncomekayo, kakhulukazi ngoba useke wabandakanyeka kwinkohlakalo eyayifaka ama-Gupta.

Kulindeleke ukuthi uMakhubo abambe isithangami nabezindaba ukwethula umbono wakhe njengeMeya entsha namuhla ekuseni.