Namhlanje usuku lokugcina ngci lokufaka izicelo ku-NSFAS

Namhlanje usuku lokugcina ngci lokufaka izicelo zoxhaso-mali ku-NSFAS. Uxhaso-mali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, amaKolishi kanye namaNyuvesi kahulumeni eNingizimu Afrika. Labo abanesifiso sokuthola uxhaso ngonyaka ozayo bayenxuswa ukuba bafake izicelo zabo namhlanje.

FUNDA: Kusele izinsuku ezingu-11 kuvalwe ukubhalisela u-NSFAS

Image result for nsfas online application for 2020

Lolu xhaso lusiza abantu abaningi abavela emindenini ehlwempu ukuba bafeze izifiso zabo.

Labo abonolwazi abasize abangakwazi ukuzibhalisela.

Nansi indlela yokubhalisa.

Related image